Dogodek Znanost sreča parlament 2019

Kdaj:
november 15, 2019 @ 10:00 – 19:00
2019-11-15T10:00:00+01:00
2019-11-15T19:00:00+01:00
Kje:
Državni zbor Republike Slovenije
Šubičeva ulica 4
1000 Ljubljana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v so-organizaciji z Državnim zborom Republike Slovenije, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (Joint Research Centre), organizira dogodek Znanost sreča parlament (Science meets Parliament).

Vsebina

Vse večja zapletenost političnih izzivov, skupaj z obilico znanstvenih spoznanj, vodi v potrebo po razumevanju, kaj poganja politično odločanje (čustva, vrednote, morala, izobrazba, itd.). Če se želi, da politične odločitve prinašajo pozitivne in učinkovite družbene spremembe, je vključitev znanstveno informiranega odločanja nuja. Znanstvena spoznanja imajo pomembno vlogo pri oblikovanju politike in njenih odločitev o globalnih družbenih izzivih, vse od podnebnih sprememb do staranja prebivalstva, hrane, energetske varnosti, implikacij umetne inteligence. Za zagotovitev zanesljive podlage javnim politikam in političnim odločitvam, ki zagotavljajo učinkovite rezultate, je znanstveno svetovanje potrebno učinkovito vključiti v postopek odločanja. Namen dogodka je osvetliti pomen informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, v zakonodajnih procesih, v javni upravi in upravljanju, ter vpliv slednjega na družbo kot celote, predstaviti najsodobnejše obstoječe sisteme znanstvenega svetovanja, nove modele, vpogled v obstoječe strukture v Evropski Komisiji in razpravo o novem mehanizmu znanstvenega svetovanja politiki.

Program

Program predvideva osvetlitev dveh aktualnih tematik glede procesov snovanja ter vpliv slednjega na družbo kot celoto, in neposredno zadeva odločevalce na različnih nivojih in vsebinah:

  1. Boljše politike za boljšo družbo – Znanost za politiko, politika za znanost Na znanju temelječe in informirano ustvarjanje politik – izzivi, mehanizmi ter stanje v evropskem, mednarodnem in slovenskem okolju;
  2. Družbeni transformaciji naproti Sistemski pristop k ustvarjanju politik (integracija na nacionalni in evropski ravni) ter javno vlaganje v RRI in učinek na globalne družbene izzive.

Poudarki

»Da bi spodbudili kulturo informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, je Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije skupaj s Panelom Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA) v Evropskem parlamentu sprožilo pobudo Znanost sreča parlament v Evropskem Parlamentu, v Bruselj leta 2015. Cilj pobude je vzpostaviti tesnejše povezave med znanstveniki in oblikovalci politike na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni ter z rednim dialogom okrepiti vlogo znanosti v politiki.« Iniciativa Znanost sreča parlament naslavlja naslednje cilje:

  • ozaveščeno, na znanju temelječe ustvarjanje politik, institucionalizacija ustreznih mehanizmov v sisteme odločanja
  • boljše razumevanje znanosti s strani politike in politik s strani znanstvenikov
  • boljše medsebojno razumevanje in dialog med znanstveno in politično sfero
  • premoščanje razkoraka med znanostjo in snovalci politik.

Organizatorji

Prijavni obrazec.

Add a Comment