Online študij DOBA

 

Po mednarodni akreditaciji UNIQUe je DOBA Fakulteta za kakovost online študija prejela tudi mednarodni certifikat EOCCS, ki ga podeljuje evropsko združenje poslovnih šol EFMD (European Foundation for Management Development).

IoT rešitve: adeunis

Če želite izboljšati upravljanje objektov, brezžično v realnem času meriti porabo elektrike, vode in plina, spremljati nivo tekočin v rezervoarjih, na daljavo nadzorovati delovanje strojev, prejemati alarme o težavah na komponentah ali vzpostaviti kak soroden IoT mehanizem, potem so adeunis produkti idealna izbira za vas.

Evropska komisija: kohezijska politika 2021-2027

Evropska komisija bo obnovila pobudo “pot do odličnosti” za pomoč regijam, v namen zvišanja inovativnosti. Regije bodo izvedle strategijo pametne specializacije: regionalne inovacijske strategije, ki temeljijo na nišnih področjih, na katerih imajo konkurenčno prednost.

Pobuda, bo v povezavi s predlogi Komisije za prihodnjo kohezijsko politiko, novi program Obzorje Evropa ter obnovljeni načrt za raziskave in inovacije, pripomogla k oblikovanju regionalnih strategij za inovacije, ob podpori evropskih sredstev v prihodnjem proračunskem obdobju EU 2021–2027. Celotno sporočilo in dodatne informacije.

Kompetenčni center CLEC (Costumized low energy computing)

Kompetenčni center CLEC (Costumized low energy computing), deluje v sklopu projekta TETRAMAX v odseku IJS: Računalniški sistemi – E7, z namenom podpore evropski industriji, pri inoviranju izdelkov in storitev z digitalnimi tehnologijami.

Cilj projekta je spodbuditi širšo uporabo tehnologij CLEC v industriji in družbenih rešitvah koristnih za področje Evropske Unije.

Vabimo člane SRIP PMiS, da izkoristijo možnosti sinergij aktivnosti.

Napoved posvetovanj z deležniki v fazi oblikovanja vsebinsko poglobljenih zasnov programov v okviru programiranja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi Nacionalne kontaktne točke dne 17. 4. 2018 podpisala Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2014– 2021, ki je bil podpisan z Islandijo, Kneževino Lichtenstein in Kraljevino Norveško ter Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki je bil podpisan s Kraljevino Norveško. S tem je bila zagotovljena pravna podlaga za dodelitev sredstev finančnih mehanizmov Sloveniji.

Uradno vabilo z dnevnim redom in vsebinskim gradivom za posvetovanje z deležniki, bo posredovano, strani SVRK, v tednu od 18. do 22. junija 2018. Posvetovanja s ključnimi deležniki bodo izvedena 4. in 5. julija 2018.

Uspešno izpeljan seminar o možnostih vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente EU, s poudarkom na področju energije; 01. 06. 2018, EU HIŠA

Ministrstvo za zunanje zadeve je skupaj z Evropsko komisijo, Centrom energetskih rešitev (CER) in Inštitutom Jožef Stefan, v Hiši EU organiziralo seminar z naslovom: “Predstavitev možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije, s poudarkom na področju energije.”

Seminar je bil namenjen ozaveščanju o priložnostih za vključevanje slovenskega zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje, zlasti Evropske unije, izpostavljeno pa je bilo področje trajnostne energije.

Seminarja se je udeležilo okoli šestdeset predstavnikov slovenskih podjetij in drugih zainteresiranih institucij. Nekaj utrinkov z dogodka: