TETRAMAX: Uvod v programiranje Androida s Kotlinom

spletna delavnica, 21. april 2021 | 12:30-16:00 : prijava Na delavnici se boste seznanili z najsodobnejšimi najboljšimi praksami pri programiranju učinkovitih aplikacij za naprave z operacijskim sistemom Android. Kratkemu predavanju, ki bo udeležence seznanilo z osnovami Androida in najnovejšimi orodji za razvoj aplikacij, bo sledil praktični del, pri katerem...

CER: 13. april 2021, od 13.00 do 16.00

Gospodarstvo v pripravah za 55% znižanje emisij do leta 2030 Podnebne spremembe so svetovni izziv, ki vplivajo na vse ravni družbe in celotno gospodarstvo. EU se je odločila biti vodilna v boju proti podnebnim spremembam. Zato se je odločila povečati podnebne ambicije na način, ki bo spodbujal trajnostno gospodarsko rast, omogočal ustvarjanje delovnih mest, državljanom in...

WEBINAR: Obravnavanje vprašanj razširljivosti in zasebnosti energetskih skupnosti, 6. 4. 2021, ob 11 uri

Sodobni elektroenergetski sistemi se iz centralizirane paradigme, po kateri so električno energijo večinoma proizvajale velike elektrarne na prenosni ravni, razvijajo do novega modela, kjer je porazdeljena proizvodnja, ki pogosto temelji na obnovljivih virih energije, pomembna del proizvedene električne energije. V tem novem modelu bi moralo zagotavljanje pomožnih storitev operaterju...

Delavnica

Nepovratna sredstva za razvoj digitaliziranih izdelkov in storitev   15.4.2021, od 09:00 do 13:00 Delavnica Nepovratna sredstva za razvoj digitaliziranih izdelkov in storitev   15.4.2021, od 09:00 do 13:00 FINANCIRANJE INOVACIJSKIH PROJEKTOV – PREHITITE KONKURENCO IN ZAČNITE ZDAJ! Ključ za konkurenčnost na mednarodnih trgih so inovativni digitalizirani izdelki in...

Prenova Strategije pametne specializacije S4

Vabljeni, da se udeležite delavnic: Vabljeni, da še naprej spremljate delavnice v zvezi s prenovo Strategije pametne specializacije S4. Zdravje – Medicina – petek, 2. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 30. 3. 2021) – prijavnica Tovarne prihodnosti – sreda, 7. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 1. 4. 2021)...

Evropski projekt Fortika

Namen projekta Fortika je bil pomagati povečati kibernetsko varnost: Evropski projekt Fortika, pri katerem je iz Slovenije kot partner sodelovalo podjetje Xlab, član SRIP PMiS, je bil izveden z namenom pomagati malim in srednjim podjetjem v boju proti kibernetskim napadom. Manjša podjetja imajo namreč večinoma  na voljo manj sredstev...