Sodelovanje umetnosti v inovacijah za prihodnost

Projekt konS – platforma za raziskovalno umetnost v okviru festivala MFRU, 27. 10. 2020 ob 18.00 vabi na okroglo mizo. Umetnost in druge kreativne discipline bodo odločilno pripomogle k skupni boljši prihodnosti, še posebej, ko dobijo ključno mesto tako v družbenih kot tudi v gospodarskih inovacijah. Okrogla miza bo soočila poglede na področje interdisciplinarnega inoviranja ter ponudila...

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da: kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske...

Možnosti financiranja preko EFPF javnega razpisa

Projekt EFPF (European Factory Platform), financiran s strani EK, je dodelil 2,5 milijona EUR za finančno podporo za izvedbo do 20 podprojektov. Vabijo proizvodna podjetja, ponudnike digitalnih rešitev, razvijalce programske opreme in raziskovalce, da se prijavijo za podprojekte, povezane z razvojem, izdelavo prototipov, integracijo in potrjevanjem inovativnih rešitev z...

EK dogodek: Coordinators’ Day on Amendments and Reporting

Evropska komisija bo 27. novembra 2020 organizirala dogodek “Coordinators’ Day on Amendments and Reporting“. Namen dogodka je pojasniti podrobnosti o pripravi sprememb glede nepovratnih sredstev. Potekal bo preko spleta, od 9.30 do 17.00. Dogodek je namenjen predvsem koordinatorjem nepovratnih sredstev, dobrodošli pa so tudi drugi udeleženci projekta in seveda...

Noč Raziskovalcev 2020

Datum: 27. 11. 2020, spletni dogodek Konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in Tehniški muzej Slovenije je skupaj sooblikoval projekt »Noč ima svojo moč«. Spletne aktivnosti bodo obsegale dogodivščine, predavanja, delavnice, raziskovalne dneve v osnovnih in srednjih šolah, muzejih, … ter...

Dan inovativnosti 2020

Dan inovativnosti 2020 se bo odvijal 30. novembra od 9.30 ure dalje v digitalni različici in angleškem jeziku. Zaradi okrepljenega mednarodnega značaja Dneva inovativnosti 2020 in velike mednarodne udeležbe bosta konferenca in podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovativnost potekali v angleškem jeziku. Udeležba na vseh delih Dneva inovativnosti 2020 je brezplačna. Po...

Zaključna spletna konferenca projekta SMART-MR

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, v četrtek in petek, 26. in 27. novembra, vabi na zaključno spletno konferenco evropskega projekta SMART-MR. Kot partnerica v projektu iz Slovenije sodeluje tudi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. V okviru projekta so preučevali, katere ukrepe je treba sprejeti za vzpostavitev...

Raziskovalci JRC so predstavili sistem za monitoring prehoda na trajnostno biogospodarstvo

Raziskovalci Skupnega raziskovalnega središča (JRC) pri Evropski komisiji so predstavili nov sistem za monitoring prehoda na trajnostno biogospodarstvo v skladu s cilji evropske strategije za biogospodarstvo, evropskega zelenega dogovora in cilji za trajnostni razvoj. Na JRC so se odločili razviti sistem zato, ker ugotavljajo, da je vzpostavitev trajnostnega biogospodarstva...

Možnosti za uporabo finančnih instrumentov EAFRD za uresničitev zelenega dogovora

Finančni instrumenti Evropskega sklada za kmetijstvo in razvoj podeželja (EAFRD) lahko pomembno pripomorejo k uresničitvi ciljev Evropskega zelenega dogovora s financiranjem okolju prijaznih in trajnostnih projektov, so ugotavljali udeleženci spletne konference EAFRD, ki je bila 16. novembra. V okviru skupne kmetijske politike EU za obdobje 2021-2027 je predvidena bolj...

3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije 2020

Vabljeni na 3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije 202026.11.2020, od 10:00 do 14:30 Vabljeni zainteresirani posamezniki, podjetja, odločevalci, partnerji in deležniki povezani z digitalnimi tehnologijami, rešitvami in vsebinami. 3. Forum je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije, zato vse, ki vas zanima hitrejše napredovanje Slovenije...