Predstavitve podjetij za boljše projekte pametnih mest

Skupnost občin Slovenije je v okviru 4PDIH, kjer je dostopen Katalog podjetij, organizirala predstavitev za občine. Na dogodku smo sodelovali tudi SRIP PMiS in nekateri naši člani s svojimi predstavitvami. Posnetek dogodka si je mogoče ogledati na FB profilu Skupnosti občin Slovenije. Prisotne je pozdravil Tine Radinja, predsednik Komisije SOS za digitalno preobrazbo,...

Iskanje priložnosti digitalne tranzicije za pomurske občine in gospodarstvo – ponudniki tehnoloških rešitev se predstavijo

V okviru projekta CEUP2030, smo 18. februarja 2021 skupaj s Pomurskim Tehnološkim Parkom (PTP) uspešno izvedli »online« delavnico s pomurskimi občinami, kjer so podjetja, člani SRIP PMiS, predstavili svoje inovativne IoT (Internet of Things) / Industrija 4.0 rešitve. Namen delavnice je bil predstaviti možnosti priložnosti, ki se ponujajo družbi in industriji v obliki digitalnih tehnoloških...

Spodbude malih vrednosti Slovenskega Podjetniškega sklada

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i....

Smernice za uporabo »načela, da se ne poškoduje bistveno« okoljskim ciljem EU

Evropska komisija je predstavila smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« okoljskim ciljem EU. To načelo bo treba uporabiti  v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Namen smernic je pojasniti, kaj pomeni to načelo, kako naj bi se uporabljalo v okviru navedenega mehanizma ter kako lahko države...

Potrditev Delovnega programa ERC 2021

Evropska komisija je potrdila Delovni program ERC za leto 2021 in s tem odprla možnost za uradno objavo 3 razpisov ERC, ki so vezani na ta program (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) . Pri tem velja opozorilo, da dosegljivi osnutek Delovnega programa ERC vsebuje še datume, ki so...

Manufacturing execution system (MES) – Temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij

GZS ZIT, IKT-horizontalna mreža, DIH Slovenije in partner seminarja Metronik d.o.o. organizirajo spletni seminar z nasovom: Manufacturing execution system (MES) – Temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij, ki bo 12. 3. 2021, od 11:00 do 12:30. Uvajanje konceptov Industrije 4.0 je ključno za uspešnost in konkurenčnost slovenske industrije. Manufacturing execution system (MES) je temeljna...

Kaj nam prinaša prihodnost in kaj smo se naučili

DOBA Fakulteta organizira online brezplačni dogodek o vplivu epidemije na globalno gospodarstvo, o poslovanju, izzivih, o novih načinih dela v prihodnosti, o poklicih prihodnosti ter o odpornosti zaposlenih na spremembe. O vsem tem bodo govorili gosti dogodka. Online dogodek bo vodila Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete, sodelovali bodo...

S povezavo petih projektov je predviden razvoj načrta za sistem na področju okoljske inteligence

Podpisan je sporazum med petimi projekti Evropskega sveta za inovacije (EIC) Sledilec  (EIC Pathfinder)/ FET Proactive (proaktivne prihodnje in nastajajoče tehnologije). Namen sporazuma je pripraviti načrt za sistem okoljske inteligence. Med 87 predlogi projektov, ki so prispeli na razpis (Environmental Intelligence call), so bili izbrani projekti  I-Seed, RAMONES, ReSET,...