INTERREG MED: 2. RAZPIS ZA HORIZONTALNE PROJEKTE, rok za prijavo 27. 06. 2019

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da je objavljen specifičen razpis za Horizontalne projekte (HP) – 2. razpis v skupni vrednosti cca. 10,5 mio sredstev iz ESRR in IPA.

Cilj 2. razpisa za HP se  izrecno osredotoča na „kapitalizacijo“, kot temeljno in ključno načelo sodelovanja v strateškem okviru programa Interreg MED.  V tem pozivu načelo kapitalizacije vključuje zelo natančno vsebino, sestavljeno iz dejavnostiprenosa, vključevanja in strateškega povezovanja.

Kot vodilni parter lahko nastopa samo tista institucija, ki že sodeluje kot projektni ali vodilni partner v okviru 1. razpisa za HP.

Ker gre za zelo usmerjen razpis tako glede vsebine kot partnerstva si natančno preberite razpisno dokumentacijo. Več informacij na spletni povezavi.

Rok za prijavo je 27. 06. 2019.

SEP: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude za leto 2019 – Italija, rok za prijavo 01. 07. 2019

CEI Cooperation Fund je objavil razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU.

Prioritetna področja:

 • evropske integracije, krepitev zmogljivosti in ekonomski razvoj,
 • infrastrukturno načrtovanje in razvoj,
 • kmetijstvo, energija in okolje.

Upravičeni prijavitelji:

Projekte izvajajo organizacije iz držav članic SEP, ki so članice EU, in so namenjeni državam, ki še niso vstopile v EU. Prijavitelji na razpis so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Italije, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Upravičenci so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Albanije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Črne gore, Srbije in Ukrajine. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Prijavite lahko projekte v vrednosti do 40,000 EUR, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo je 01. 07. 2019.

Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019, rok za prijavo 24. 05. 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019.

Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje  in promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih.

Razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa najdete na spletni povezavi.

Nagradni natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike, Borzen d.o.o., rok za prijavo: 09. 06. 2019

Inovatorji pozor:

Član SRIP Pametna mesta in skupnosti, Borzen d.o.o., je pripravil poseben nagradni natečaj, katerega sklad znaša kar 17.000 EUR.

Natečaj “Inovacije trajnostne energetike” vabi k sodelovanju vse posameznike in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije. Ob tem je pomembno, da inovacija v času prijave še ni komercialno dostopna in da zagotavlja izkoristke, ki so nadpovprečni oziroma višji od trenutno dostopnih na trgu. Inovacije, ki so lahko izdelki ali storitve, lahko zajemajo katerikoli vidik proizvodnje, pretvorbe, prenosa oziroma transporta, porabe ali shranjevanja energije in morajo izkazovati praktično uporabnost ter izvirnost. Nagradni sklad v višini 17.000 EUR pa ni edini razlog, ki privlači potencialne prijavitelje. Vsak vlagatelj prejme brezplačno udeležbo na delavnici ‘Od ideje do uspešne poslovne zgodbe’, prav tako pa tudi strokovno podporo v nadaljnjih fazah razvoja.

Prijave potekajo vse do 9. junija 2019 preko spletne strani, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.
Z natečajem želi Borzen, slovenski operater trga z elektriko, ki pod blagovno znamko “Trajnostna energija” informira in ozavešča o trajnostni energiji, spodbuditi inovacije na področju učinkovite rabe energije in vsem inovatorjem pomagati na njihovi poti.

SRIP PMiS na dogodku “Novi izzivi 2019”, 18. 04. 2019, Brdo pri Kranju

Konferenca Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju, v organizaciji UL RS je bila namenjena digitalizaciji storitev na področju brezgotovinskega plačevanja in pametnih mest oziroma pametnih skupnosti.

Govorci so predstavili aktualne regulatorne in tehnične novosti na področju plačilnih storitev.

Ukvarjali so se tudi s priložnostmi in nevarnostmi za vse nas, pa tudi z izzivi za podjetja ter javne in druge ustanove.

Tudi SRIP PMiS je na konferenci predstavil svoja izhodišča in nekatere primere dobrih praks. Nekaj foto in video utrinkov je že na voljo na spletni strani konference https://nidfs.uradni-list.si/#ODMEVI2018

Objavljenih že 10 vavčerskih pozivov

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer.

Slovenski podjetniški sklad je objavil že deset vavčerskih pozivov:

 • Vavčer za certifikate kakovosti,
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za digitalni marketing
 • Vavčer za kibernetsko varnost

Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. 

Informacija o nameri razpisa OISAIR Proof of Concept

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v projektu OIS-AIR, Vzpostavitev sistema odprte inovacije na področju jadransko-jonske regije, financiranega iz programa Interreg Adrion. V okviru projekta bodo v naslednjih tednih objavili razpis OISAIR Proof of Concept (razpis PoC), katerega cilj je razvoj tehnologij in patentov v tržne aplikacije in produkte preko sodelovanja javnih raziskovalnih organizacij in MSP.

Upravičeni prijavitelji so javne raziskovalne organizacije in univerze s sedežem v jadransko – jonski regiji ter (v drugi fazi) mikro, majhna in srednja podjetja s sedežem v jadransko – jonski regiji. Predlog projekta bo upravičen, če ga bosta skupaj prijavili raziskovalna organizacija (upravičenec do vavčerja) in podjetje (podporni partner). V določenih primerih bo dovoljena prijava tudi več kot enega projekta.

Preko razpisa bo ponujena finančna podpora desetim najboljšim skupnim inovacijskim projektom v obliki inovacijskih vavčerjev v vrednosti 18.500 EUR na vavčer. Podprti bodo skupni inovacijski projekti z naslednjih tematskih področij: transport in mobilnost, energetika in okolje, agro- in bioekonomija.

Ko bo znan datum objave razpisa, bodo organizirali informativne dogodke, na katerih bodo podrobneje predstavili razpis, vse informacije pa bodo objavljene tudi na spletni strain projekta www.oisair.net.

Srečanje Delovne skupine vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

19. 04. 2019 je v Ljubljani zasedala Delovna skupina vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo vodi državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Nevenka Ribič. Njeni člani, državni sekretarji, so obravnavali dosedanji napredek pri izvajanju S4 in ugotovili, da je v prvih treh letih njenega izvajanja, od leta 2016 do 2018, prišlo do opaznega kvalitativnega napredka pri delovanju inovacijskega ekosistema. Člani skupine so se tudi strinjali, da je bilo na osnovi S4 spodbujenih veliko uspešnih projektov in sodelovanj, še posebej med podjetji in institucijami znanja. Zasluge za to imajo tudi Strateško razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP).

Več informacij na spletni povezavi.

Konferenca Boosting Innovation for EU Industry: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems

03. 04. 2019 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekala konferenca z naslovom Boosting Innovation for EU Industry: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems.

V organizaciji Evropske komisije in Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja je potekala mednarodna konferenca, kjer so vidni predstavniki evropskih in slovenskih institucij naslovili omenjene izzive, obenem pa tudi predstavili vzorčne primere inoviranja in podali predloge za nadaljnje izboljšave odprtega inovacijskega ekosistema.

Slike in prezentacije si lahko ogledate na spletni povezavi.

Slovenski podjetniški sklad objavlja še dodaten vavčer za DIGITALIZACIJO in sicer Vavčer za kibernetsko varnost!

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčerji s področja DIGITALIZACIJE. Poleg vavčerja za pripravo digitalne strategije, vavčerja za digitalni marketing in vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, SPS objavlja še VAVČER za KIBERNETSKO VARNOST.

Kaj podjetjem omogoča vavčer za kibernetsko varnost?

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge (MSP) k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA!

Brezplačno pomoč pri pripravi vloge je možno pridobiti na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje.