Prvi informativni dogodek

V četrtek, 2.2., se je na IJS odvil prvi informativni dogodek SRIP PMiS.
Udeležilo se ga je preko 80 predstavnikov zainteresirane javnosti.

Predstavnik SVRK dr. Peter Wostner je predstavil pomen Strategije pametne specializacije.

Martin Pečar, generalni direktor SRIP PMiS, pa je predstavil
namen in načrte SRIP.

Zatem je sledila še razprava udeležencev o smernicah partnerstva.