Tematska delavnica HPC in big data

V prostorih IJS je 16.3.2017 potekala tematska delavnica horizontale HPC in big data, na kateri so bili udeleženci podrobneje seznanjeni s strukturo SRIP PMiS in njegovim delovanjem, poslanstvom, vizijo in strategijo.

Podrobneje so bili predstavljeni ključni izzivi in priložnosti na področju HPC in big data.

Udeleženci so bili seznanjeni tudi s koristmi, ki jih članstvo v SRIP PMiS prinaša ter s postopkom včlanitve.

Za lažjo identifikacijo skupnih potencialnih področij delovanja v sklopu SRIP PMiS vas prosimo za izpolnitev vprašalnika.

Predstavitev SRIP PMiS

Predstavitev HPC in big data
Opis HPC in big data

Več informacij o včlanitvi