Kandidature

Objavljamo seznam kandidatur za vodje in člane programskega sveta vertikal in horizontal ter za člane Usmerjevalnega odbora.

Volilni zbor

Predstavnik vsakega člana SRIP PMiS, ki pride na volilni zbor, dobi glasovnico. Na glasovnici lahko voli za Vodjo, ter za predstavnika Programskega sveta iz Raziskovalne organizacije ter za predstavnika iz gospodarstva.

Za vsako mesto je izbran član, ki prejme najvišje število glasov.

Več volilnih zborov se lahko odvija hkrati – vsak član dobi več glasovnic (za vsako vertikalo/horizontalo), jih izpolni in odda.

Skupščina

Umerjevalni odbor

Vsak član lahko glasuje za 2 kandidata iz zahodne in 2 iz vzhodne regije. Izvoljeni so tisti (2 + 2), ki dobijo najvišje število glasov.

Programski svet

Glede na zahtevano zastopanost malih in srednjih podjetij v Programskem svetu se izvoli še nekaj dodatnih članov. Glasovnica je sestavljena iz malih in srednih podjetij, ki so izrazila interes za sodelovanje v Programskem svetu. Vsak član lahko obkroži največ toliko podjetij, kot je določeno. Izvoljenih je tistih nekaj podjetij, ki imajo največje število glasov.

V primeru, da ima več kandidatov isto število glasov, se za tiste opravi še drugi krog, kjer se izvoli tiste, ki imajo največje število glasov.

VERTIKALE

ZDRAVJE

KANDIDATI ZA VODJO

 • red.prof.dr. ALEŠ HOLOBAR (UM FERI)
 • prof. dr. ZVEZDAN PIRTOŠEK dr. med. (UL, Medicinska fakulteta)
 • ANDREJA SMOLE; (Cosylab d.d.)
 • prim. GORAZD SAJKO, dr.dent.med. (ZD dr. Adolfa Drolca Maribor)

KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

 • ANDREJA SMOLE; (Cosylab d.d.)

KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

  • red.prof.dr. ALEŠ HOLOBAR (UM, FERI)
  • MATJAŽ GAMS (Institut »Jožef Stefan«)

  VARNOST

  KANDIDATI ZA VODJO

  • ANA ROBNIK (ISKRATEL, d.o.o., Kranj)
  • red. prof. dr. IZTOK PODBREGAR, dekan (UM, Fakulteta za organizacijske vede)

  KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

  • ANA ROBNIK (ISKRATEL, d.o.o., Kranj)
  • EDI ŠIREC (LOOP SKUPINA d.o.o.)

  KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

  • KAJA PRISLAN (UM, Fakulteta za varnostne vede)

  KAKOVOST URBANEGA BIVANJA

  KANDIDATI ZA VODJO

  • TADEJ PFAJFAR (Ljubljanski urbanistični zavod d.d.)
  • izr. prof. UROŠ LOBNIK (UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo)

  KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

  • ANDREJ KOTAR (Comtrade d.o.o.)
  • mag. BORUT PEGAN ŽVOKELJ (Inštitut PROIN d.o.o.)
  • JERNEJ KENDA (NOVATEL D.O.O.)
  • MATEJ HAŠAJ (Ljubljanski urbanistični zavod d.d.)
   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

   • dr. IGOR BIZJAK (UIRS)
   • DAVID KOCMAN (Institut »Jožef Stefan«)
   • izr. prof. UROŠ LOBNIK (UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo)

   HORIZONTALE

   INTERNET STVARI, VGRAJENI SISTEMI IN SENZORJI

   KANDIDATI ZA VODJO

   • Prof.dr. ANDREJ KOS (UL, Fakulteta za elektrotehniko)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

   • dr. IZTOK KRAMBERGER (Teletech d.o.o.)
   • RUDOLF SUŠNIK (Telekom Slovenije d.d.)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

   • Prof.dr. ANDREJ KOS (UL, Fakulteta za elektrotehniko)
   • MIHAEL MOHORČIČ (Institut »Jožef Stefan«)
   • doc.dr. DAVORIN KOFRJAČ (UM, Fakulteta za organizacijske vede)

   INTERNET STORITEV

   KANDIDATI ZA VODJO

   • MATJAŽ JURIČ (UN, FRI)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

   • DARJA MURKOVIČ ŽIGART (Pošta Slovenije d.o.o.)
   • dr. GREGOR PIPAN (XLAB)
   • RUDOLF SUŠNIK (Telekom Slovenije d.d.)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

   • ALEŠ TAVČAR (Institut »Jožef Stefan«)
   • doc.dr. BORUT WERBER (UM, Fakulteta za organizacijske vede)

   HPC in BIG DATA

   KANDIDATI ZA VODJO

   • JANKO BURGAR (Cosylab d.d.)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

   • JANKO BURGAR (Cosylab d.d.)
   • MAJA ŠKRJANC (TELEKOM SLOVENIJE D.D.)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

   • doc. dr. MIRJANA KLJAJIĆ BORŠTNAR (UM, Fakulteta za organizacijske vede)
   • VLADO STANKOVSKI (UL, FGG)
   • MARKO GROBELNIK (Institut »Jožef Stefan«)

   KIBERNETSKA VARNOST

   KANDIDATI ZA VODJO

   • MIHAEL NAGELJ (SeKV)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

   • MATJAŽ BERIČIČ (TELEKOM SLOVENIJE D.D.)
   • TADEJ NARED (FUNDACIJA SICEH)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

   • prof.dr. MOJCA CIGLARIČ (UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko)
   • doc. dr. ALENKA BREZAVŠČEK (UM, Fakulteta za organizacijske vede)

   DIGITALNA TRANSFORMACIJA

   KANDIDATI ZA VODJO

   • ROK BOJANC (ZZI)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

   • DARJA MURGOVIČ ŽIGART (Pošta Slovenije d.o.o.)
   • Andrej KOTAR (Comtrade d.o.o.)
   • ROK BOJANC (ZZI)

   KANDIDATI ZA PREDSTAVNIKA v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

   • izr. prof. dr. ANDREJA PUCIHAR (UM, Fakulteta za organizacijske vede)
   • MARKO GROBELNIK (Institut »Jožef Stefan«)

   USMERJEVALNI ODBOR

    Vzhod
   • ETI Elektroelement d.d.(MITJA KOPRIVŠEK)
   • Pošta Slovenije d.o.o. (IZTOK RENČELJ)
   • TECES (mag. MATEJ GAJZER)
   • ZD dr. Adolfa Drolca Maribor (prim.asist.dr. JERNEJ ZAVRŠNIK, dr.med.spec.)

   Zahod

   • ISKRATEL, d.o.o., Kranj (BOŠTJAN MEŠIČ)
   • SmartiS City d.o.o. (BLAŽ PETERNEL)
   • TELEKOM SLOVENIJE d.d. (ALEKSANDER DJOKOVIČ)
   • PETROL d.d. (MIHA VALENTINČIČ)