Sodelovani smo na Urbanem Forumu, kjer so predstavniki občin spregovorili tudi o svojih izzivih. Kot najpomembnejši so se izkazali: energija, še posebno energetska obnova stavb (vrtci, šole, športni objekti, itd.), posebno zahteven izziv pa je obnova starih, spomeniško zaščitenih stavb; obvladovanje vodnih virov, tako pitne vode (obnova vodovodov), kot...