Izzivi občin

Sodelovani smo na Urbanem Forumu, kjer so predstavniki občin spregovorili tudi o svojih izzivih.

Kot najpomembnejši so se izkazali:

  • energija, še posebno energetska obnova stavb (vrtci, šole, športni objekti, itd.), posebno zahteven izziv pa je obnova starih, spomeniško zaščitenih stavb;
  • obvladovanje vodnih virov, tako pitne vode (obnova vodovodov), kot izraba uporabljene oz. meteorne vode;
  • promet (stroški JPP, zastoji, parkirišča);
  • potreba po skupni IT infrastrukturi (nabava, vzdrževanje) občin;
  • ekonomija delitve na različnih področjih;
  • recikliranje prostora;
  • sistemi na ključ, ki jih lahko občine najamejo.