Ogled mestne četrti Dunaja – Aspern Seestadt

24. maja smo organizirali obisk dunajskega predela Aspern Seestadt, ki nastaja na območju nekdanjega dunajskega letališča Aspern. Aspern Seestadt je dom enega največjih pametnih mestnih projektov v Avstriji “Smart Cities Demo Aspern (SCDA)” in želi biti model mesta z visokim izkoristkom in majhnim vplivom na jutri. Projekt poteka v okviru pobude Smart City Dunaj in bo postal delavnica za prihodnji urbanistični način življenja.

Gradbena dela so se začela junija 2011, prvi objekt – poslovna stavba – na tem mestu, je bila zgrajena jeseni 2012 in ima vse značilnosti prihodnjega razvoja v Aspern Seestadt: trajnostna, odprta, prilagodljiva, visokotehnološka in večnamenska. Trenutno so v raziskave in razvoj vključene 3 stavbe, vsaka s po nekaj 100 prebivalci, ki so opremljene s tehnologijo za pametno upravljanje stavb, predvsem na področju energetske oskrbe – elektrika in toplota.

240 hektarjev velik Aspern, je eden od največjih evropskih projektov urbanega razvoja. V njem so stavbe, električno omrežje in električni trg povezani tako, da ustvarjajo sinergijo, katere učinke je mogoče tudi ocenjevati. Predstavlja prvovrsten živi laboratorij, za razvoj trajnostnih in inovativnih tehnologij varčevanja z energijo in nove rešitve za distribucijska omrežja ter njihovo optimizacijo glede na zahteve mest prihodnosti.

Nekaj utrinkov z ogleda

Aspern Seestadt je največji gradbeni razvojni projekt na Dunaju in kot tak bo zgrajen v več fazah v obdobju najmanj dveh desetletij.

V prvi fazi (2010-2017) bodo urejene zelene površine, centralno jezero ter tehnična infrastruktura (ceste, kanalizacijsko omrežje itd.). Prva večja faza gradnje obsega mešano sosesko z najmanj 2.600 stanovanjskimi enotami ter pisarne, maloprodajne enote, ponudnike storitev in raziskovalne in razvojne ustanove. V tej fazi bo odprta tudi postaja podzemne železnice.

V drugi fazi (2017-2022) bo hkrati z gradnjo več stanovanjskih in poslovnih zgradb zgrajena tudi železniška postaja ter urejena učinkovita cestna povezava z AC ter regionalno obvoznico.

V tretji fazi (2022-2028) pa bodo vsa območja, ki mejijo na železniško postajo, nakupovalno ulico ter podzemno železnico zgoščena in optimizirana.

Ob koncu gradnje, predvidoma leta 2028, naj bi tam živelo okoli 20.000 stanovalcev.

Aspern Smart City Research GmbH & Co KG je skupni raziskovalni projekt družbe Siemens in mestnih dunajskih operaterjev infrastrukture, ki se bo v sodelovanju z Evropsko agencijo za energijo osredotočil na teme, kot so energija, okolje, gradbena podjetja in inteligentna omrežja.