Konferenca: Transport in raziskave v Podonavju

V Ljubljani se bo 6. in 7. novembra odvijala že četrta konferenca Transport in raziskave v Podonavju (Transport and Research in the Danube region).

Na konferenci bodo tuji in domači strokovnjaki predstavljali predloge in rešitve s področja transporta in mobilnosti.
Naj posebej opozorimo tudi na okroglo mizo na temo Trajnostne mobilnosti in prihodnjih potreb po novih spretnostih in kompetencah, ki jih potrebuje delovna sila na področju transporta v prihodnosti. Pogovor se bo vrtel tudi okoli izzivov, s katerim se bodo soočala pametna mesta v katerih je trajnostna mobilnost ključnega pomena.

Preliminarna agenda.