Seminar: Vključevanje v Evropska Tematska strateška partnerstva EU TS3P (ter Vanguard Iniciativo)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za znanost, ter Skupno raziskovalno središče (Growth & Innovation Directorate, JRC), v sodelovanju z Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi 27, 1000 Ljubljana, dne 11.10.2017 ob 14:20 organizirata seminar na temo vključevanja v Evropska Tematska strateška partnerstva EU TS3P (ter Vanguard Iniciativo).

Poudarek seminarja je na implementaciji s strani slovenskih deležnikov, s povzetkom stanja ter orisom poti naprej. Predstavljena bo tudi uporabnost in delovanje številnih orodij, ki jih JRC razvija in ponuja na svoji S3 Platformi, in predstavljajo bistven pripomoček za vsakega aktivnega R&I deležnika.

Seminar je nadgradnja delavnice izpeljane dne 24.3.2017, v prostorih MIZŠ, kjer je bila organizirana podrobnejša predstavitev EU TSP ter Vanguard Iniciative, h kateri Slovenija formalno pristopa predvidoma novembra 2017.

Okvirni program in predstavitev EU TS3P.

Vabljeni so vsi deležniki slovenskega raziskovalnega prostora (RO in širše podporno okolje), ki želijo pregled nad obstoječimi in aktualnimi iniciativami ter orodji, uporabnimi tako za snovalce politik, pripravljavce in izvajalce strateških ter izvedbenih načrtov, kot tudi nosilce implementacije na operativni ravni (sodelovalni projekti).

Za lažjo ureditev logističnih vprašanj lepo prosimo, da svojo prisotnost (z navedbo subjekta, ter okvirnim številom udeležencev) čim prej, oziroma do dne ponedeljek 9.10.2017, sporočite na naslednji elektronski naslov: tina.usaj@gov.si