Prvi poziv za SEED MONEY FACILITY (SMF) za program Podonavje odprt

Sklad za denarna sredstva (SMF) Podonavskega transnacionalnega programa je sklad, ki podpira razvoj projektov, ki prispevajo k strategiji EU za Podonavje (EUSDR).
1st CALL of the SEED MONEY FACILITY