Konferenca- Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 evropskem tematskem partnerstvu in Vanguard iniciativi

Vabimo vas na konferenco Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 evropskem tematskem partnerstvu in Vanguard iniciativi, ki bo potekala 12. 12. 2017 v Tehnološkem parku v Ljubljani.

Na konferenci, ki bo potekala v soorganizaciji Tehnološkega parka Ljubljana, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, bodo na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah z vidnejšimi strokovnjaki in eksperti s področja inovativnih ekosistemov, pilotskih tovarn in digitalizacije iz Slovenije in tujine obravnavana naslednja področja:

• Priložnosti za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 tematskem partnerstvu in v Vanguard iniciativi
• Pomen Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce
• Prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotskih projektov znotraj Vanguard iniciative
• Najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov
• Digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnologij v MSP
• Predstavitev slovenskih pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs)
• Implementacija nadnacionalnih pobud ter razvoj grozdov
• Predstavitev vizije in nadaljnjih aktivnosti projektov Greenomed in Smart Space

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so 22.11.2017 pristopila k podpisu Milanske deklaracije, s čimer je Slovenija postala polnopravna članica Vanguard iniciative.

Tehnološki park Ljubljana je partner transnacionalnih projektov GREENOMED (financiran iz programa Interreg Mediteran) in SMART-SPACE (financiran iz programa Interreg območje Alp). GREENOMED – Sredozemsko čez regionalno sodelovanje s fokusom na inovacijah in zeleni proizvodnji je osredotočeno na prenos izkušenj, pridobljenih skozi Vanguard iniciativo, ter nadaljnjo širitev te pobude na nove evropske regije, zlasti na področju zelene proizvodnje.
Projekt SMART-SPACE – pametna proizvodnja za mala in srednje velika podjetja v območju Alp se osredotoča na oblikovanje transnacionalnega pametnega vozlišča za digitalne inovacije in ustvarjanje orodij za mala in srednje velika podjetja, oblikovalce politik in posrednike s ciljem povečanja pametnih proizvodnih procesov.

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Prijavnica na dogodek
Vabilo na konferenco – Digitalizacija in Vanguard
Agenda Digitalizacija in Vanguard

Vljudno vabljeni!

LIFE finančni instrument

Na Ministrstvu za okolje in prostor je od 1. junija 2016 aktivna inovativna ekipa LIFE, katere namen je okrepiti črpanje evropskih sredstev programa LIFE, ki je namenjen financiranju okoljskih projektov.

Cilj projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga izvaja Ministrstvo za okolje in prostor je višja stopnja odobrenih LIFE projektov in hkrati tudi večja prisotnost evropskih nepovratnih sredstev za financiranje okoljskih projektov v slovenskem prostoru.

Več informacij o LIFE finančnem instrumentu si lahko ogledate v priloženi kratki predstavitvi.

Udeležili smo se Poslovno tehnološke delavnice

26.10.2017 so se predstavniki SRIP PMiS udeležili Poslovno tehnološke delavnice, ki je potekala v Tehnološkem parku Ljubljana, v okviru programa Ganesha.

Na delavnici sta bili izbrani dve prioritetni področji: »Smart Water« in »Smart Habitat«, ki tudi sovpadata z prioritetami indijske vlade ter povezano vključujeta več prioritetnih vertikal S4 – slovenske strategije pametne specializacije.

Več informacij o poteku delavnice, njenih rezultatih in opredelitvi nadaljnjih korakov si lahko ogledate v Poročilu z delavnice Ganesha ter v predstavitvi indijskega partnerja.

Javni posvet: E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije

V petek, 10. novembra 2017, ob 9.00 uri bo v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4, potekal javni posvet: E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije.

Namen posveta je nasloviti aktualne izzive sodelovanja občanov pri odločanju z uporabo digitalnih tehnologij. Prevladujoča usmeritev upravljanja v slovenskih občinah je osredotočena na učinkovito izvajanje javnih storitev za občane. Tej usmeritvi sledi tudi digitalna tranzicija slovenskih občin, ki do sedaj ni namenjala večje pozornosti digitalnim orodjem za aktivno soodločanje ljudi pri sooblikovanju občinskih predpisov, strategij in sprejemanju razvojnih odločitev kot so e-peticije, e-posvetovanja in e-participativni proračuni. Na pomen modernejših in manj formaliziranih oblikah sodelovanja občanov ter posledično uravnoteženost med učinkovitostjo in demokratičnostjo v občinah opozarja tudi Strategija razvoja lokalne samouprave do leta 2020.

Preberi več “Javni posvet: E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije”