Javni posvet: E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije

V petek, 10. novembra 2017, ob 9.00 uri bo v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4, potekal javni posvet: E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije.

Namen posveta je nasloviti aktualne izzive sodelovanja občanov pri odločanju z uporabo digitalnih tehnologij. Prevladujoča usmeritev upravljanja v slovenskih občinah je osredotočena na učinkovito izvajanje javnih storitev za občane. Tej usmeritvi sledi tudi digitalna tranzicija slovenskih občin, ki do sedaj ni namenjala večje pozornosti digitalnim orodjem za aktivno soodločanje ljudi pri sooblikovanju občinskih predpisov, strategij in sprejemanju razvojnih odločitev kot so e-peticije, e-posvetovanja in e-participativni proračuni. Na pomen modernejših in manj formaliziranih oblikah sodelovanja občanov ter posledično uravnoteženost med učinkovitostjo in demokratičnostjo v občinah opozarja tudi Strategija razvoja lokalne samouprave do leta 2020.

Ključna vprašanja, na katera želimo odgovoriti v luči problemskih izhodišč posveta, so naslednja:
-Kakšne so potrebe, pričakovanja in ozaveščenost občanov glede e-sodelovanja pri odločanju?
-Kateri so politični in sistemski pogoji za demokratično in učinkovito e-sodelovanje občanov?
-Katera so ustrezna informacijska, komunikacijska in odločevalska digitalna orodja za krepitev demokratične udeležbe na lokalni ravni v Sloveniji?
Na posvetu bo z osrednjim predavanjem sodeloval mednarodno priznani strokovnjak za digitalno participacijo g. Steven Clift. Pogledi in mnenja udeležencev posveta bodo vključeni v priporočila občinam za uporabo digitalnih tehnologij pri krepitvi demokracije na lokalni ravni v Sloveniji.

Program posveta

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažjega postopka registracije v recepciji državnega zbora vas lepo prosimo, da udeležbo obvezno potrdite do srede, 8. novembra 2017, prek spletnega obrazca.

Vljudno vabljeni!