Konferenca- Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 evropskem tematskem partnerstvu in Vanguard iniciativi

Vabimo vas na konferenco Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 evropskem tematskem partnerstvu in Vanguard iniciativi, ki bo potekala 12. 12. 2017 v Tehnološkem parku v Ljubljani.

Na konferenci, ki bo potekala v soorganizaciji Tehnološkega parka Ljubljana, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, bodo na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah z vidnejšimi strokovnjaki in eksperti s področja inovativnih ekosistemov, pilotskih tovarn in digitalizacije iz Slovenije in tujine obravnavana naslednja področja:

• Priložnosti za sodelovanje in rast R&I deležnikov v S3 tematskem partnerstvu in v Vanguard iniciativi
• Pomen Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce
• Prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotskih projektov znotraj Vanguard iniciative
• Najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov
• Digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnologij v MSP
• Predstavitev slovenskih pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs)
• Implementacija nadnacionalnih pobud ter razvoj grozdov
• Predstavitev vizije in nadaljnjih aktivnosti projektov Greenomed in Smart Space

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so 22.11.2017 pristopila k podpisu Milanske deklaracije, s čimer je Slovenija postala polnopravna članica Vanguard iniciative.

Tehnološki park Ljubljana je partner transnacionalnih projektov GREENOMED (financiran iz programa Interreg Mediteran) in SMART-SPACE (financiran iz programa Interreg območje Alp). GREENOMED – Sredozemsko čez regionalno sodelovanje s fokusom na inovacijah in zeleni proizvodnji je osredotočeno na prenos izkušenj, pridobljenih skozi Vanguard iniciativo, ter nadaljnjo širitev te pobude na nove evropske regije, zlasti na področju zelene proizvodnje.
Projekt SMART-SPACE – pametna proizvodnja za mala in srednje velika podjetja v območju Alp se osredotoča na oblikovanje transnacionalnega pametnega vozlišča za digitalne inovacije in ustvarjanje orodij za mala in srednje velika podjetja, oblikovalce politik in posrednike s ciljem povečanja pametnih proizvodnih procesov.

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Prijavnica na dogodek
Vabilo na konferenco – Digitalizacija in Vanguard
Agenda Digitalizacija in Vanguard

Vljudno vabljeni!