Raziskave in inovacije EU za mesta in z njimi

Objavljamo dva dokumenta iz DG Research and Innovation v zvezi z mesti in urbanim razvojem:

– publikacija “EU Research and Innovation for and with Cities_Mapping Report Sept 2…
Poročilo vsebuje pregled glavnih ukrepov EU za raziskave in inovacije za mesta in z njimi, ki se spodbujajo na evropski in mednarodni ravni za spodbujanje trajnostnega razvoja mest. Poleg tega predstavlja podroben pregled proračuna programa Obzorje 2020 in preteklih treh okvirnih raziskovalnih programov (FP7, FP6 in FP5), ki so namenjeni projektom, povezanim z mestom.

– pregled dokumenta delovnega programa Obzorje 2020 za raziskave in inovacije za obdobje 2018-2020, ter pregled vseh razpisov, povezanih z mesti in razvojem mest.
H2020 WP 2018-2020 topics on cities and urban development_final