Dnevi Slovenske Informatike – Vabilo avtorjem

V prilogi se nahaja vabilo avtorjem za prispevke na že 25. konferenco Dnevi slovenske informatike 2018, ki bo v Kongresnem centru Grand hotela Bernardin v Portorožu 17. in 18.4.2018. Udeležba na konferenci je zadnja leta v porastu, lani je bilo udeležencev več kot 250, tako s strani ponudnikov kot uporabnikov. Rdeča nit letošnje konference je Digitalizacija in mi, organizatorji si želijo strokovnih člankov s področja digitalne preobrazbe poslovanja podjetij, izkušenj in dobrih praks na tem področju. Prijave prispevkov s kratkim povzetkom pa organizatorji pričakujejo do 25.1.

DSI 2018 vabilo avtorjem

Objavljen razpis MIZŠ- “Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)”

MIZŠ je v petek, 5.1. objavil Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«.

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, usmerjene k novim produktom in storitvam z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.

Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali: koncentracijo znanja in kompetenc, znanstveno in tehnološko odličnost, tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

Nekaj glavnih značilnosti razpisa:

  • Predvidena skupna višina sredstev za javni razpis je do 45 milijonov EUR (do 31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 13.819.644,32 EUR kohezijska regija Zahodna Slovenija). Projekti, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program za spodbujanje raziskav in razvoja MIZŠ na področju znanosti za obdobje 2016-2020«.
  • Sofinanciranje od 25% do 80% glede na vrsto raziskav in glede na velikost podjetja;
  • Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj 1 podjetja in 1 raziskovalne organizacije, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost, ali dve lastniško nepovezani podjetji, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost.
  • Članice konzorcija morajo imeti na dan 5.1.2018 registrirano raziskovalno skupino; RO so lahko članice konzorcija ali podizvajalke.
  • Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2018 do 12. ure.

Dodatne informacije o razpisu so objavljene spletni strani ministrstva.

Prihajajoči dogodki

V januarju se bo zvrstilo kar nekaj zanimivih dogodkov:

Program Ganesha: Slovenia-India S4 – Smart Specialisation Initiative – delavnica s predstavitvijo pilotov, 15. januar 2018, Tehnološki park Ljubljana

Blockchain delavnice, 16.in 17. januar 2018, IBM Innovation Center Ljubljana, Ljubljana

Mednarodni enodnevni dogodek Businessmakeover, ki bo v okviru evropskega projketa ENVISION (Empowering SME Business Model Innovation) potekal, 18.januarja 2018, na Dunaju.

Dialog z državljani: Prihodnost digitalne družbe in gospodarstva v EU, ki bo potekal 18.januarja 2018, v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Večna pot 113.

Vljudno vabljeni!