SRIP PMiS uvrščen v drugo fazo izvajanja

Obveščamo vas, da smo prejeli sklep o uvrstitvi SRIP PMiS v 2. fazo izvajanja. V kratkem sledi tudi podpis pogodbe in povečanje aktivnosti.