Spirit Slovenija: Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019«

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.699.997,95 EUR.

Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2018.

Več informacij najdete na spletni povezavi.