IOLAR d.o.o., prevajalsko podjetje

Iolar zagotavlja profesionalne prevajalske storitve najvišje kakovosti.

Za člane Strateško razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti so pripravili posebno ponudba.
• Prevajanje razpisne dokumentacije: prevod + pregled druge osebe, nadzor uporabe pravilne terminologije, kontrola tehnične pravilnosti prevodov (oblikovanje, urejanje grafičnih elementov itd.)
• Prevajanje promocijskih besedil in dopisov: prevod + pregled naravnega govorca ciljnega jezika

Članom Sripa Pametna mesta in skupnosti za obe storitvi ponujajo 10 % popusta.