Kompetenčni center CLEC (Costumized low energy computing)

Kompetenčni center CLEC (Costumized low energy computing), deluje v sklopu projekta TETRAMAX v odseku IJS: Računalniški sistemi – E7, z namenom podpore evropski industriji, pri inoviranju izdelkov in storitev z digitalnimi tehnologijami.

Cilj projekta je spodbuditi širšo uporabo tehnologij CLEC v industriji in družbenih rešitvah koristnih za področje Evropske Unije.

Vabimo člane SRIP PMiS, da izkoristijo možnosti sinergij aktivnosti.