Napoved posvetovanj z deležniki v fazi oblikovanja vsebinsko poglobljenih zasnov programov v okviru programiranja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi Nacionalne kontaktne točke dne 17. 4. 2018 podpisala Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2014– 2021, ki je bil podpisan z Islandijo, Kneževino Lichtenstein in Kraljevino Norveško ter Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki je bil podpisan s Kraljevino Norveško. S tem je bila zagotovljena pravna podlaga za dodelitev sredstev finančnih mehanizmov Sloveniji.

Uradno vabilo z dnevnim redom in vsebinskim gradivom za posvetovanje z deležniki, bo posredovano, strani SVRK, v tednu od 18. do 22. junija 2018. Posvetovanja s ključnimi deležniki bodo izvedena 4. in 5. julija 2018.