Evropska komisija: kohezijska politika 2021-2027

Evropska komisija bo obnovila pobudo “pot do odličnosti” za pomoč regijam, v namen zvišanja inovativnosti. Regije bodo izvedle strategijo pametne specializacije: regionalne inovacijske strategije, ki temeljijo na nišnih področjih, na katerih imajo konkurenčno prednost.

Pobuda, bo v povezavi s predlogi Komisije za prihodnjo kohezijsko politiko, novi program Obzorje Evropa ter obnovljeni načrt za raziskave in inovacije, pripomogla k oblikovanju regionalnih strategij za inovacije, ob podpori evropskih sredstev v prihodnjem proračunskem obdobju EU 2021–2027. Celotno sporočilo in dodatne informacije.