Mesec: julij 2018

SVRK: S4 in promocija delovanja SRIP-ov

Na spletni strani SVRK je dostopna nova prezentacija »Strategija pametne specializacije, S4«, ki predstavlja  izvedbeni načrt za prehod v visoko produktivno gospodarstvo. V njej najdete zbrane na enem mestu ključne podatke o tem kar je bilo na tem področju narejeno do sedaj, med drugim: da so bili ukrepi realizirani...

Najava razpisa ERC SYNERGY GRANT 2019

ERC namerava objaviti 19. julija razpis Synergy Grant 2019 za sinergijske projekte z zaključnim rokom 8. november 2018. ERC Synergy Grant je namenjen podpori 2-4 odličnih raziskovalcev z njihovimi skupinami. Novost tega razpisa je, da omogoča, da je eden izmed sodelujočih raziskovalcev (vendar ne tisti, ki je določen za...

»Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 12,9 milijona evrov....

SREČANJE ČLANOV SRIP PMiS in RIO: 4. julij 2018, GZS

V prostorih GZS je potekalo srečanje članov SRIP PMiS in RIO. Šlo je za izmenjavo izkušenj in prikaz dobrih praks posameznih članov SRIP PMiS.  Mateja Elin Praznik je predstavila prihajajoče Prihajajoči razpisi raziskav in razvoja. Milan Mekinda je predstavil program IoT LoRaWAN. Predstavniki MJU so predstavili idejo Razvojno inovacijskega oblaka...