SVRK: S4 in promocija delovanja SRIP-ov

Na spletni strani SVRK je dostopna nova prezentacija »Strategija pametne specializacije, S4«, ki predstavlja  izvedbeni načrt za prehod v visoko produktivno gospodarstvo. V njej najdete zbrane na enem mestu ključne podatke o tem kar je bilo na tem področju narejeno do sedaj, med drugim:

  • da so bili ukrepi realizirani več kot 99 %, s predstavitvijo ključnih instrumentov,
  • da se članstvo SRIP-ov povečuje, tako z vidika tipa članov (82 % podjetij), kot z vidika velikostne strukture podjetij (79 % MSP-jev) ter z vidika delitve članov po regijah Zahod / Vzhod,
  • pregled aktivnosti vseh SRIP-ov na enem mestu  (predstavitve ključnih projektov SRIP-ov, ki so jih le ti izvedli oz. so v izvajanju).

Spodbudni rezultati kažejo na nujnost nadaljevanja procesa pametne diverzifikacije, v smeri novih prodornih nišnih produktov in storitev v verigah dodanih vrednosti.

Angleška verzija S4.

Najava razpisa ERC SYNERGY GRANT 2019

ERC namerava objaviti 19. julija razpis Synergy Grant 2019 za sinergijske projekte z zaključnim rokom 8. november 2018. ERC Synergy Grant je namenjen podpori 2-4 odličnih raziskovalcev z njihovimi skupinami.

Novost tega razpisa je, da omogoča, da je eden izmed sodelujočih raziskovalcev (vendar ne tisti, ki je določen za korespondenco z ERC) zaposlen na instituciji drugje po svetu.

MIZŠ bo v petek 7. septembra 2018 organiziralo informativni dan, v podporo potencialnim prijaviteljem.

Vabilo s programom bo posredovano s strani MIZŠ, v avgustu.

SREČANJE ČLANOV SRIP PMiS in RIO: 4. julij 2018, GZS

V prostorih GZS je potekalo srečanje članov SRIP PMiS in RIO.

Šlo je za izmenjavo izkušenj in prikaz dobrih praks posameznih članov SRIP PMiS.  Mateja Elin Praznik je predstavila prihajajoče Prihajajoči razpisi raziskav in razvoja. Milan Mekinda je predstavil program IoT LoRaWAN.

Predstavniki MJU so predstavili idejo Razvojno inovacijskega oblaka RIO, ki bo na enem mestu združeval vse razpoložljive informacije vključenih deležnikov.

Vsebina je prikazana na Delavnica04072018_GZS_IKT_HM.

Celotna vsebina spletnih predstavitev je dostopna na povezavi.