Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti  malih in srednjih podjetij (MSP) pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Roki za oddajo vlog so:

1. rok: 5. 11. 2018,
2. rok: 1. 10. 2019,
3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021.