VAL 202; Frekvenca X: Pametna mesta (prispevek 25. 10. 2018)

Na Valu 202, v seriji petih oddaj Frekvenca X različni strokovnjaki razpravljajo o pojmu pametnega mesta in s tem povezanimi vprašanji in novostmi.

V prispevku z dne 25. 10. 2018 je bilo, s strani prof. dr. Gregorja Pape, koordinatorja pametnih mest in skupnosti,  predstavljeno delovanje Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti in vključenost članov SRIP PMiS v razvoj in delovanje sodobnih informacijskih tehnologij ter njihov vpliv na končne uporabnike: prebivalce mest in skupnosti.

SVRK: Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube)

 

Na spletni strani programa  je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.  Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.  

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

brochure DANUBE,Leaflet 3rd Call DAN

Predstavništvo Evropske komisije (29. 10. 2018): 246 MSP bo EK namenila 12,2 mio € podpore za hitrejše uveljavljanje inovacij na trgu

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (PEK) vas seznanja z odločitvami, stališči in mnenji, ki jih je sprejela Evropska komisija, dne 29. 10 2018.

1. Evropska komisija bo 246 malim in srednje velikim podjetjem iz 24 držav skupaj namenila 12,2 milijona evrov podpore za hitrejše uveljavljanje inovacij na trgu. Vsako podjetje bo iz programa Instrument za mala in srednja podjetja prejelo 50.000 evrov za pripravo poslovnega načrta, deležno pa bo tudi brezplačnega usposabljanja ter storitev za pospešitev poslovanja. Večina izbranih podjetij, med katerimi sta tudi podjetji COMCOM in COSYLAB iz Slovenije, je dejavnih na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, zdravja in inženirstva. Med izbranimi projekti so na primer sistem za vbrizgavanje vode za zmanjšanje izpustov NOx iz vozil, digitalna platforma za praktično usposabljanje o kibernetski varnosti, nove metode zdravljenja raka in tehnologija za ekstrakcijo in ponovno uporabo surovin iz lesenih odpadkov.

Podjetja se lahko že prijavijo na naslednji razpis za podporo iz Instrumenta za mala in srednja podjetja, katerega rok poteče 13. februarja 2019. Instrument za mala in srednja podjetja je mehanizem za financiranje iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki podpira vrhunske inovatorje, podjetnike, mala podjetja in znanstvenike.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6245_en.htm

2. Na Dunaju je bila 29. 10. 2018 predstavljena pobuda o kvantnih tehnologijah v vrednosti 1 milijarde evrov. Pobuda bo v naslednjih desetih letih financirala več kot 5.000 vodilnih evropskih raziskovalcev na področju kvantnih tehnologij. Dolgoročna vizija pobude je, da Evropa postane t.i. kvantni splet, na katerem bodo kvantni računalniki, simulatorji in senzorji povezani prek kvantnih komunikacijskih mrež, kar bo spodbudilo razvoj konkurenčne kvantne industrije v Evropi. Pobuda bo najprej financirala 20 projektov v skupni vrednosti 132 milijonov evrov iz programa Evropa 2020. Od leta 2021 pa naj bi podporo prejelo dodatnih 130 projektov. S skupnim proračunom 1 milijarde evrov naj bi bila zagotovljena podpora celotni kvantni vrednostni verigi v Evropi, ki povezuje tako raziskovalce kot industrijo kvantnih tehnologij.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6205_en.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6241_en.htm

3. Evropska komisija bo namenila dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči območju Sahela in 8 milijonov evrov Srednjeafriški republiki za lažje obvladovanje čedalje hujše prehranske krize in kritje drugih nujnih potreb v regiji. Humanitarna pomoč EU državam Sahela leta 2018 se bo tako povečala na 270 milijonov evrov, Srednjeafriški republiki pa na 25,4 milijona evrov. Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6202_en.htm

4. Evropska unija bo namenila 300 milijonov evrov za varovanje oceanov. Podporo s 23 novimi zavezami je napovedala na peti konferenci Naš ocean, ki se začenja danes v Baliju v Indoneziji. Nove pobude vključujejo 100 milijonov evrov za raziskovalne in razvojne projekte za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko ter 82 milijonov evrov za morske in pomorske raziskave, kot so ocene ekosistema, kartografiranje morskega dna in inovativni sistemi akvakulture. EU bo namenila tudi 18,4 milijona evrov za naložbe, ki bodo pomagale evropskemu modremu gospodarstvu – tj. sektorjem, odvisnim od oceanov in njihovih virov –, da postane bolj trajnostno. Satelitski program Copernicus pa bo z 12,9 milijona evrov prispeval k boljši pomorski varnosti in raziskavam za obalne okoljske storitve.

Napovedani ukrepi dopolnjujejo prispevek v višini 550 milijonov evrov, ki jih je EU napovedala na lanski konferenci Naš ocean na Malti.

5. Evropska komisija pa bo v sodelovanju s Programom Združenih narodov za okolje in drugimi mednarodnimi partnerji vzpostavila tudi koalicijo akvarijev za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko. Trenutno je sodelovanje potrdilo 106 akvarijev iz 33 držav, med katerimi jih je 67 iz EU. Pobudi se je že pridružil Akvarij Piran. Cilj je, da bi se do leta 2019 kampanji pridružilo vsaj 200 akvarijev, ki bodo javnost ozaveščali o onesnaževanju s plastiko. Akvariji s svojimi zbirkami in programi obiskovalce posebej opozarjajo na bogastvo, ki ga moramo varovati. V času kampanje bodo z različnimi dejavnostmi ozaveščali obiskovalce o problemu onesnaževanja s plastiko, denimo že z manjšo uporabo plastičnih predmetov za enkratno uporabo v prodajalnah ali pri gostinskih storitvah.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6209_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6203_en.htm

6. Evropska komisija je objavila razpis za nagrado inovacijski radar 2018. Do 12. novembra 2018 je mogoče glasovati za najboljše znanstvene in tehnološke dosežke, ki jih je financirala EU. Javnost lahko glasuje med 50 različnimi inovacijskimi projekti z visokim potencialom. Med kandidati so mala in srednje velika podjetja, univerze in zagonska podjetja v Evropi. 20 izbranih finalistov bo svoje načrte za uveljavitev inovacij na trgu predstavilo strokovni žiriji na konferenci ICT 2018 na Dunaju 5. decembra 2018.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6245_en.htm

***

Prilagamo vam spletno povezavo na tedenski napovednik dogodkov, ki jih bo moč spremljati preko EBS in EBS+, ter na arhiv video in foto gradiva z dogodkov minulega tedna: http://ec.europa.eu/avservices/newsletter/index.cfm

 Aktualne objave Eurostata lahko spremljate na tej povezavi: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases 

Avdiovizualne vsebine EbS lahko spremljate tudi preko mobilnih naprav: http://ec.europa.eu/avservices/m

Ostale aktualne odločitve, stališča in mnenja, ki jih je sprejela Evropska komisija, lahko najdete na spletni strani: http://europa.eu/rapid/

Pametna specializacija na 27. Forumu odličnosti in mojstrstva, 3. 10. 2018 Trebnje

Rdeča nit letošnjega Foruma odličnosti in mojstrstva je bila simbioza sodobnih tehnologij in družbe. Uvodoma je zbranim o pomenu razvoja sodobnih tehnologij spregovoril Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, nato pa je   predsednik uprave in generalni direktor Krke, Jože Colarič izpostavil temeljne poudarke uspešne zgodbe podjetja Krka iz Novega Mesta.

Na Forumu je bila, v okviru Panela 1, predstavljena: Pametna specializacija in pametni sistemi, je bilo predstavljena Strategija pametne specializacije, kot osnova za   oblikovanje strateško razvojnih inovacijskih partnerstev (PMiS). Predstavljen je bil SRIP Pametna mesta in skupnosti, ki deluje pod okriljem Instituta “Jožef Stefan”, ki je nacionalni koordinator za področje pametnih mest in skupnosti.   Hkrati je bilo posredovano vabilo podjetjem, da se pridružijo SRIP PMiS. 

S promocijo, spodbujanjem prepoznavnosti in smiselnosti vključevanja posameznih deležnikov, gospodarskih subjektov in raziskovalno-razvojnih ustanov, v partnerstvo SRIP PMiS bomo vzpostavili pogoje za preboj tehnološko naprednih rešitev, ki so plod domačega znanja, na svetovne trge.

Več fotografij in govor predstavnika SVRK, dr. Petra Wostnerja.