Ukrep v zvezi z digital skills – v COSME 2019 (4,5 mio. EUR)

V delovnem programu Okvirnega programa COSME v 2019 med drugim izveden tudi ukrep “Advanced Digital Skills for Industry and SMEs”, budget: 4,5 mio.  EUR.

Gre za močno povezavo z Digital Skills Coalition: 05_Advanced Digital Skills for Industry and SMEs .

V delovnem programu COSME 2019 je ta ukrep na strani 44: WP 2019 .