Anketa SRIP PMiS: zadovoljstvo članov, pobude in predlogi, avgust, september 2018

V avgustu in septembru smo opravili z našimi člani telefonsko anketo: AnketaSRIP_PMiS_2018_11_6

Iskrena hvala vsem, ki ste se prijazno odzvali na naš telefonski klic.

Vaša opažanja, predlogi in kritike bodo služila za izhodišča za še učinkovitejše delo  znotraj SRIP PMiS in  za doseganje pozitivnih rezultatov, ki bodo v korist celotnega članstva SRIP PMiS.

Lep pozdrav
Ekipa SRIP PMiS

 

 

 

Razpis DEMO PILOTI II 2018: novi (podaljšan) rok za prijave na razpis: 28. 12. 2018

Vse potencialne prijavitelje na javni razpis DEMO PILOTI II 2018 obveščamo, da se rok za oddajo vlog prestavlja iz dosedanjega 20. 11. 2018 na 28. 12. 2018.

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da v prihodnjih dneh spremljajo spletno stran razpisa, kjer bodo objavljene tudi vse ostale spremembe v razpisni dokumentaciji (vključno z obrazci in prilogami) javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018.

Povezava do celotnega razpisa http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158