Razpis DEMO PILOTI II 2018: novi (podaljšan) rok za prijave na razpis: 28. 12. 2018

Vse potencialne prijavitelje na javni razpis DEMO PILOTI II 2018 obveščamo, da se rok za oddajo vlog prestavlja iz dosedanjega 20. 11. 2018 na 28. 12. 2018.

Potencialnim prijaviteljem priporočamo, da v prihodnjih dneh spremljajo spletno stran razpisa, kjer bodo objavljene tudi vse ostale spremembe v razpisni dokumentaciji (vključno z obrazci in prilogami) javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018.

Povezava do celotnega razpisa http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158