Anketa SRIP PMiS: zadovoljstvo članov, pobude in predlogi, avgust, september 2018

V avgustu in septembru smo opravili z našimi člani telefonsko anketo: AnketaSRIP_PMiS_2018_11_6

Iskrena hvala vsem, ki ste se prijazno odzvali na naš telefonski klic.

Vaša opažanja, predlogi in kritike bodo služila za izhodišča za še učinkovitejše delo  znotraj SRIP PMiS in  za doseganje pozitivnih rezultatov, ki bodo v korist celotnega članstva SRIP PMiS.

Lep pozdrav
Ekipa SRIP PMiS