Ciljni razpis: Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020

Objavljen je Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte v sklopu Programa sodelovanja Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020.  https://www.ita-slo.eu/sl/razpisi/ciljni-razpis-za-standardne-projekte-št-072019