• Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO1)

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18),.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije: do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit.

Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so: Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in Zadruge po Zakonu o zadrugah.