• Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO1)

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Javni poziv 51FS-PO18),.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije: do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit.

Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so: Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in Zadruge po Zakonu o zadrugah.

Dogodki na temo pametnih mest v februarju 2019

4-FebBelgija Cities and Regions for Development Cooperation
7-Feb Madžarska Smart, Sustainable and Safe Cities 2019
7-Feb Velika Britanija Smart Cities UK
12-FebVelika Britanija MOVE
12-Feb Belgija JPI Urban Europe policy conference
12-Feb ZDA Globe Drive Mobility Summit
17-Feb ZDA Active Living Research Conference 2019
19-Feb Indija Smart Urbanation 2019
20-Feb Španija Sustainable Urban Mobility Congress
27-Feb Izrael Muniworld 2019

27-Feb Poljska Transport Systems Telematics 2019