Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019

Ministrstvo za kulturo obvešča, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Rok za oddajo vlog je 15. 4. 2019.  Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev, na kateri bo podrobneje predstavljen razpis, bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana). Na tej povezavi, najdete vse dodatne informacije ter terminski plan informativnih dnevov, ki so namenjeni izobraževanju in pripravi prijaviteljev za oddajo vlog, ki jih bo vodila Platforma CzK.