Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Inerreg V-A Slovenija – Madžarska

Rok za prijavo: 18. 06. 2019 do 12:00.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja