Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Roki za prijavo: 15. 05. 2019, 05. 09. 2019, 06. 01. 2020, 15. 05. 2020, 04. 09. 2020, 05. 01. 2021, 14. 05. 2021, 03. 09. 2021, 05. 01. 2022 in 16. 05. 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.