Evropski strukturni skladi (ESI) na področju zdravja 2021-2027

Direktorat za zdravje in zdravo prehrano pri Evropski komisiji je objavil prezentacijo o priložnostih koriščenja evropskih strukturnih sredstev na področju zdravja in medicine.

34 % sredstev evropskih strukturnih skladov je dodeljenih projektom na področju aktivnega staranja in promociji zdravja, 23 % raziskavam in razvoju, 23 % reformam v zdravstvu, 12 % dostopnosti zdravstva, 3 % e-zdravju in 4 % zdravstvenim delavcem.