Razpis za zbirnaje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: eArhiviranje, rok za prijavo 14. 05. 2019

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije je objavil razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za obdobje 2019-2020, na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020. Razpis, katerega skupni okvirni proračun znaša 2,1 milijona evrov, se nanaša na eArhiviranje.