Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, rok za oddajo 15. 05. 2019

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. 

ROKI ZA ODDAJO VLOG

15.5.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 4.9.2019

5.9.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 3.9.2020