Pametne tehnologije v pametnih mestih v oddaji »Na kratko«

Pri konceptu pametnega mesta in pametne skupnosti gre za preplet tehnologij in novega pristopa razmišljanja, s ciljem povečanja kakovosti življenja prebivalcev. Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pomagajo pri upravljanju in vodenju sistema ter pri participativnem odločanju prebivalcev. Posledično je prebivalcem zagotovljeno udobnejše življenje, na vseh področjih udejstvovanja in bivanja.

Strateško Razvojno Inovacijsko Partnerstvo Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS) deluje znotraj Centra pametna mesta in skupnosti, v okviru Instituta »Jožef Stefan«. SRIP PMiS je oblika povezovanja podjetij, univerz, zavodov in raziskovalno-razvojnih ustanov, z namenom ustvarjanja partnerstev, ki omogočajo prepletanje znanj in tehnologij ter kreiranje novih produktov in storitev.

SRIP PMiS združuje okoli 140 članov, nekateri med njimi so v okviru oddaje »Na kratko« na RTV SLO 1, predstavljali pametne IKT rešitve, ki so na voljo prebivalcem Ljubljane in tudi širše: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, IKT HM, Agitavit Solution d.o.o., BTC d.d. in še mnoge druge.

Več o aktivnostih naših članov in uporabi pametnih tehnologij v vsakdanjem življenju je prikazano v prispevku .

Vabljeni k ogledu.