Month: marec 2019

Evropski strukturni skladi (ESI) na področju zdravja 2021-2027

Direktorat za zdravje in zdravo prehrano pri Evropski komisiji je objavil prezentacijo o priložnostih koriščenja evropskih strukturnih sredstev na področju zdravja in medicine. 34 % sredstev evropskih strukturnih skladov je dodeljenih projektom na področju aktivnega staranja in promociji zdravja, 23 % raziskavam in razvoju, 23 % reformam v zdravstvu,...

Natečaj za nagrade REGIOSTARS 2019

Nagrade RegioStars se podeljujejo najboljšim projektom v petih tematskih kategorijah: pametna, trajnostna in vključujoča rast, razvoj mest in tematsko področje leta. Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge projektov in izbrala zmagovalca v vsaki kategoriji. Tudi javnost bo lahko med prispelimi predlogi izbrala svojega zmagovalca. Nagrado po izboru občinstva bo...

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 2«

Rok za oddajo vlog tretjega odpiranja: 12. 09. 2019. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije...

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 1«

Rok za oddajo vlog četrtega odpiranja: 15. 05. 2019 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal...

Razpis: EIT DIGITAL VENTURE PROGRAM – EIT podpora inovatorjem

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – skupnost znanja za digitalne tehnologije, je objavil razpis za pridobitev podpore za prenos podjetniške ideje na trg.Rok za prijavo 05. 05. 2019. Več o razpisu si lahko ogledate na spletni strani....

Objavljeni štirje novi vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji

V petek, 22.02.2019,  so bili v Ur. L. RS št. 11/2019 in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, objaviljeni štirje vavčerski javni pozivi, ki se nanašajo na pomoč pri internacionalizaciji. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za udeležbe na...