Javni razpis P1 plus 2019, prvi rok za prijavo 15. 04. 2019

Namen razpisa:
Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. 

Upravičenci:
Mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji. 

Roki za oddajo vlog so: 15. 04., 01. 05., 15. 05., 01.0 6., 15. 06., 01. 07., 01. 09., 15. 09., 01. 10., 15. 10. 2019