Razpis Mikrokredit P7, prvi rok za prijavo 15. 04. 2019

Slovenski podjetniški sklad je ponovno razpisal MIKROKREDIT P7, katerega glavne značilnosti so zelo nizka obrestna mera in ugodno zavarovanje kredita. Na voljo za mikro in mala podjetja. Krediti v vrednosti 5.000€ – 25.000 €.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

– ohranitev delovnih mest,

– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

15. 04., 25. 04., 09. 05., 23. 05., 06. 06., 20. 06. in 04. 07.2019

*Priporočamo oddajo vloge na prvi rok, saj se pričakuje veliko prijav.