Informacija o nameri razpisa OISAIR Proof of Concept

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v projektu OIS-AIR, Vzpostavitev sistema odprte inovacije na področju jadransko-jonske regije, financiranega iz programa Interreg Adrion. V okviru projekta bodo v naslednjih tednih objavili razpis OISAIR Proof of Concept (razpis PoC), katerega cilj je razvoj tehnologij in patentov v tržne aplikacije in produkte preko sodelovanja javnih raziskovalnih organizacij in MSP.

Upravičeni prijavitelji so javne raziskovalne organizacije in univerze s sedežem v jadransko – jonski regiji ter (v drugi fazi) mikro, majhna in srednja podjetja s sedežem v jadransko – jonski regiji. Predlog projekta bo upravičen, če ga bosta skupaj prijavili raziskovalna organizacija (upravičenec do vavčerja) in podjetje (podporni partner). V določenih primerih bo dovoljena prijava tudi več kot enega projekta.

Preko razpisa bo ponujena finančna podpora desetim najboljšim skupnim inovacijskim projektom v obliki inovacijskih vavčerjev v vrednosti 18.500 EUR na vavčer. Podprti bodo skupni inovacijski projekti z naslednjih tematskih področij: transport in mobilnost, energetika in okolje, agro- in bioekonomija.

Ko bo znan datum objave razpisa, bodo organizirali informativne dogodke, na katerih bodo podrobneje predstavili razpis, vse informacije pa bodo objavljene tudi na spletni strain projekta www.oisair.net.