Objavljenih že 10 vavčerskih pozivov

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 500 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer.

Slovenski podjetniški sklad je objavil že deset vavčerskih pozivov:

  • Vavčer za certifikate kakovosti,
  • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
  • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
  • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
  • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in
  • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
  • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
  • Vavčer za pripravo digitalne strategije
  • Vavčer za digitalni marketing
  • Vavčer za kibernetsko varnost

Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno.