INTERREG MED: 2. RAZPIS ZA HORIZONTALNE PROJEKTE, rok za prijavo 27. 06. 2019

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da je objavljen specifičen razpis za Horizontalne projekte (HP) – 2. razpis v skupni vrednosti cca. 10,5 mio sredstev iz ESRR in IPA.

Cilj 2. razpisa za HP se  izrecno osredotoča na „kapitalizacijo“, kot temeljno in ključno načelo sodelovanja v strateškem okviru programa Interreg MED.  V tem pozivu načelo kapitalizacije vključuje zelo natančno vsebino, sestavljeno iz dejavnostiprenosa, vključevanja in strateškega povezovanja.

Kot vodilni parter lahko nastopa samo tista institucija, ki že sodeluje kot projektni ali vodilni partner v okviru 1. razpisa za HP.

Ker gre za zelo usmerjen razpis tako glede vsebine kot partnerstva si natančno preberite razpisno dokumentacijo. Več informacij na spletni povezavi.

Rok za prijavo je 27. 06. 2019.