Mesec: junij 2019

Nacionalna konferenca Industrija prihodnosti

Dne 12. 06. 2019 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala nacionalna konferenca Industrija prihodnosti, organizirana s strani MGRT, Spirit Slovenija in GZS. Na konferenci so potekale razprave o prihodnjih izzivih v smeri zelene, kreativne, sodelujoče in pametne industrije. Jernej Salecl, MGRT, je pohvalil zaključke konference. Meni, da...

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za prijavo 30. 09. 2019

Javna agencija SPIRIT razpisuje javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Showroom je razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko,...

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022, rok za prijavo 08. 07. 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov...

Zaključna javna predstavitev programa EkoSmart

Program EkoSmart je že v zaključni fazi in se konča 31. 07. 2019. Partnerji Programa EkoSmart so prišli do mnogih načrtovanih rezultatov, ki so posledica skupnega delovanja 25 partnerjev, v smeri doseganja zastavljenih ciljev programa in priprave prototipov, še posebej enega, to je celovita integracijska platforma za pametna mesta...