Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2019: Krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope, rok za prijavo 06. 09. 2019

Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2019. Namen nagrade je odlikovati in spodbujati pobude organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Tema nagrade EESO za civilno družbo za leto 2019 je »krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope«.

Konkreten cilj nagrade za civilno družbo za leto 2019 je odlikovati inovativne pobude, ki se izvajajo na ozemlju EU in so namenjene ozaveščanju o enakosti spolov v EU ter boju zanj. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati.

Odbor namerava podeliti največ pet nagrad, vrednost prve nagrade je 14.000 EUR.

Upravičeni prijavitelji:

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

Več informacij in prijavnica na spletni povezavi.