Zaključna javna predstavitev programa EkoSmart

Program EkoSmart je že v zaključni fazi in se konča 31. 07. 2019. Partnerji Programa EkoSmart so prišli do mnogih načrtovanih rezultatov, ki so posledica skupnega delovanja 25 partnerjev, v smeri doseganja zastavljenih ciljev programa in priprave prototipov, še posebej enega, to je celovita integracijska platforma za pametna mesta in skupnosti.

V projektu EkoSmart so sodelovali tudi člani SRIP PMiS:
Marand d.o.o. (vodilni partner), Institut »Jožef Stefan«, Alpineon d. o. o., Cosylab, Elgoline d. o. o., Inova IT d. o.o., Iskra d.d., Robotina d. o. o., SRC sistemske integracije d. o. o., Špica International d. o. o., Telekom Slovenije, UL – Fakulteta za elektrotehniko, UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL – Medicinska fakulteta, UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Dne 24. 05. 2019 je na Fakulteti za računalništvo potekala zaključna javna prireditev programa EkoSmart, na kateri so bili predstavljeni rezultati programa in predstavitev sinergije med partnerji.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni povezavi.