Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«, rok za prijavo 05. 10. 2019

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022.

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, k sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago je 2.800.000 EUR. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.

Več informacij o razpisu na spletni povezavi.