Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, rok za prijavo 29. 11. 2019

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija SPIRIT, je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih, razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa zajema:

  • Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
  • Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR

Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave.

Predvidenih je pet (5) rokov za oddajo vlog za sklop A:

  1. rok: 19. 07. 2019 
  2. rok: 29. 11. 2019
  3. rok: 30. 04. 2020
  4. rok: 30. 09. 2020
  5. rok: 23. 04. 2021

Več informacij preko spletne povezave.